Personligen tror jag att Osmotiskt tryck påtagligt kan påverka Afte, vad tror du om min teori?

Till att börja med lite bakgrundsfakta. Osmotiskt tryck är det tryck som uppstår hos en vätska i ett utrymme uppdelat av en vägg som är genomträngbar för vätska, men inte för salterna som är lösta i vätskan. Denna vägg kallas semipermeabel vägg (semipermeabelt membran). Vätska vandrar genom osmos genom väggen för att jämna ut saltkoncentrationen. Det osmotiska trycket är det tryck vid vilket vätsketransporten har avstannat. Osmos är ett fysikaliskt och kemiskt fenomen som uppstår i ett semipermeabelt membran med vätskelösning på bägge sidor.

I naturen förekommer många så kallade semipermeabla membran, det vill säga sådana skiljeväggar som släpper igenom en del av en blandning, men inte andra delar. Så släpper till exempel den levande cellens vägg igenom vatten ur en omgivande lösning, men inte koksalt som är upplöst i vattnet. Inte heller släpper det ut de i cellvätskan lösta salterna, syrorna eller proteinerna. Men i vissa fall släpper membranet ut vatten till den omgivande lösningen.

När blåsorna väl finns i munnen så följer 7-10 dagar av lidande. För mig är det så att det är värst på morgonen (då munnen kan vara igenkletad av var om blåsan ligger nära läppen och blåsan skadas när jag öppnar munnen) samt på kvällen. Jag vet inte hur miljön i munnen har förändrats, en teori är att jag då inte ätit något med rätt jonkoncentration på länge och det gör att det smärtar.

När man väl fått blåsorna i munnen så verkar det alltså som att själva ”floran” i munnen är av stor betydelse för hur ont det gör. Att exempelvis dricka vatten (i alla fall vattnet där jag bor) är oerhört plågsamt och det ”spränger” i munnen. Genom att droppa några droppar citron i vattnet går det utmärkt att dricka. Även sallad, bananer, tomater, apelsiner och många andra frukter och grönsaker gör otroligt ont att äta.

Det är dock två olika typer av smärtor. En smärta är då jag till exempel äter varm mat eller sura frukter. Det svider och gör lite ont. Men då jag dricker vatten “spränger” det och är mer smärtsamt. När man ska äta något som gör lite ont (ex. varm mat) så gör det ofta ont i början, men efter ett tag så gör det mindre ont än innan man började äta. Jag kan till och med äta något bara för att få förändringen av floran i munnen och på så sätt minska smärtan.

När det gäller blåsorna så tror jag att det är detta som händer:

Hypoton lösning
Innehåller en lägre koncentration lösliga partiklar än en isoton lösning. Det innebär att normala celler som placeras i lösningen kommer att utjämna koncentrationsskillnaden genom osmos. Detta sker genom att vatten strömmar in i cellen för att på så sätt sänka cellens koncentration av ämnen. Risk föreligger att cellen expanderar så mycket att den sprängs.

När man till exempel dricker vanligt vatten så är jonkoncentrationen lägre i vattnet än i kroppen och då vill vatten från munhålan gå in i blåsorna, trycket ökar och det gör mera ont. När trycket ökar kan vävnaden spricka under eller kringblåsan så att kroppsvätskor (ex blod) kommer in i den. Därför känns detta obehagligt och smärtsamt.

Om cellen placeras i en hyperton lösning drivs vattnet ut ur cellen och den kommer att skrynklas ihop. Detta stämmer väl överens med att blåsan blir djupare då man dricker vatten.

Isoton lösning
Inom kärnfysiken är isotoner atomer som har samma antal neutroner men olika antal protoner, till skillnad från isotoper som är atomer med samma antal protoner men olika antal neutroner.

Inom biokemin är en isoton lösning en lösning med samma osmolalitet som kroppsvätskorna, dvs 300 mosmol/kg vatten. Röda blodkroppar har samma osmotiska tryck som en isoton lösning, och kan därför förvaras i en sådan utan att skrumpna eller svälla. Den kan också utan anledning implodera.

Om man dricker fysiologisk koksaltlösning som har samma jonkoncentration som kroppen så känner man väldigt lite eller ingenting i blåsorna.

Hyperton lösning
Innehåller en högre koncentration lösliga partiklar än en isoton lösning. Det innebär att normala celler som placeras i lösningen kommer att utjämna koncentrationsskillnaden genom osmos. Detta sker genom att vatten strömmar ut ur cellen för att på så sätt höja cellens koncentration av ämnen varvid cellen skrumpnar ihop. Detta sker alltså när det är lägre jonkoncentration i vattnet.

Om man dricker en mer koncentrerad saltlösning svider det, men gör mindre ont eftersom vatten dras ut från blåsorna så att trycket i dem lättar och smärtan minskar. Det är dock en mindre plågsam smärta vilket är förståligt eftersom trycket minskar och kroppsvätskorna inte pressas ut. När det gör riktigt ont så ser man att blåsan är väldigt röd i kanterna, det är som att själva ”kratern” blir djupare och dessutom pressas blod upp ur blåsan.

Går det att behandla Afte med en speciell kost?

*Fråga* När Afte väl uppkommit kan man lindra smärtan genom en speciell kost?
När jag äter lagom salt mat så minskar smärtorna. Jag kan ha väldigt ont och t.ex. äta en bit korv så blir det genast mycket bättre. Kanske kan man skapa en diet som kan hållas under perioden blåsan finns för att minska smärtan? Eller varför inte ta fram en tablett eller ett tuggummi med rätt egenskaper som jämnar ut jonkoncentrationen?

*Fråga* Kan läkningen försvåras om man äter sådant som gör att jonerna/kroppsvätskan pressas ut ur blåsan så att den börjar blöda?
Jag har varit i kontakt med många olika läkare, tandläkare, dietister och forskare angående denna teori. Samtliga jag kontaktat tror att teorin är fullt möjlig och dessutom trolig. Jag hoppas innerligt att någon student eller forskare skulle vilja ta sig an denna teori. De dietister jag pratat med tror också att det går att sätta samman en kost som är mer lämplig att äta då man har blåsorna.

Exempel: Lidokain

Lidokain är en receptbelagd salva som rekommenderas mot Afte. Den bedövar bra och är ganska smidig att lägga på, men när jag sätter på den salvan så börjar blåsan att blöda. Det pressas direkt upp blod ur hela blåsan. Det uppkommer då även samma “sprängande” smärta som då jag dricker vatten.

När jag frågade rådgivningen på Apoteket får jag följande svar: “Vad det gäller innehållet i Lidokain munhålepasta 5% så finns det ett par ämnen i den beredningen som kan ge irritation, bland annat pepparmintsolja och propylenglykol. Jonkoncentrationen är låg jämfört med kroppsvätskor och det kan därför delvis förklara att du får liknande besvär som när du dricker vanligt vatten. Om det påverkar läktiden har vi tyvärr inga uppgifter på, men det är inte omöjligt.”

Det är alltså inte omöjligt att Lidokain skadar blåsan och förlänger läktiden. Då är inte de 20 minuterna av bedövning mycket värda.

Lidokain munhålepasta, presenteras även på sidan “Behandling > Lindra besvären (läkemedel)“.

Frågorna nedan har jag inte fått besvarade. Kan du bidra med svar eller teorier? Skicka ett mail här!

*Fråga* Hur påverkas munnens ”motståndskraft” för ex. Afte när bakteriefloran ändras?
*Fråga* Om det är så att motståndskraften minskar, kan mjölksyrabakterier minska uppkomsten av Afte?
*Fråga* Vad kan det bero på att smärtan är värst på morgonen och på kvällen?
*Fråga* Hur förändras jonkoncentrationen i munnen under dygnet?
*Fråga* Som jag förstått det så har vi mest bakterier i munnen innan frukost, kan detta ha någon påverkan?
*Fråga* Hur påverkas munnens ”motståndskraft” för ex. Afte när jonkoncentrationen ändras?
*Fråga* Om det är så, vilka livsmedel skulle vara lämpliga för att minska smärtan och kanske även förkorta läkningstiden och minska risken för uppkomst av Afte?
*Fråga* Som jag förstår är det trycket mot cellväggen som ökat, det så kallade turgortrycket. Detta tryck kan uppgå till mellan 5-10 atm (0,5 – 1 MPa). Hur fungerar detta?
*Fråga* Om man skulle sätta samman en speciell kost “mot” Afte. Var hittar jag då information om jonkoncentrationen i olika livsmedel?