Orsaken till Afte är okänd. På Internet och i mina kontakter med läkare, tandläkare och forskare får jag olika förklaringar och vitt skilda teorier. Jag presenterar några av teorierna nedan med länkar till sidor där detta diskuteras. Observera att detta är teorier och inte säker fakta. Jag har inte hittat någon forkning som visar att det skulle vara på det ena eller andra sättet.

Teori 1: Afte orsakas av ett virus

Infektion betyder att kroppen utsätts för ett skadligt angrepp av mikroorganismer, det vill säga bakterier, virus eller svamp. När ett smittoämne passerar kroppens första skyddsnivå som finns i huden och i slemhinnorna reagerar kroppens övriga försvarssystem och en inflammation startar.

Afteblåsorna uppkommer ofta då man är förkyld och förkylningar är ju en infektion. Detta kunde stödja teorin om detta. Om det är ett virus kan blåsorna inte heller behandlas med antibiotika.

På tandvardsguiden.com skriver man att Afte i hög grad liknar ett virussår men man har inte kunnat visa att virus uppträder i området för ett Afte.

Vårdguiden – Inflammation?
”Det är en inflammation som uppstår när immunförsvaret av misstag attackerar vävnaden i slemhinnan.”

KORT BESKRIVNING
Inflammation
Är i en vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer. Det är en respons på infektion eller irritation som sedan antiken beskrivits med fem karaktäristika: rodnad (rubor), svullnad (tumor), smärta (dolor), lokal uppvärmning (calor) och nedsatt funktion (functio laesa). Källa: Wikipedia

Infektion (av senlatin infectio, ytterst av latin inficio ’förgifta’, ’besmitta’)
Är ett tillstånd som uppkommer när en mikroorganism eller ett virus invaderar en annan organism. Källa: Wikipedia

Virus
Är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer. Virus brukar inte räknas som en livsform, då de saknar egen ämnesomsättning. De kan inte föröka sig utan att infektera en levande cell. Med hjälp av cellens maskineri tillverkar viruset fler viruspartiklar. Virus kan infektera alla levande organismer: bakterier, växter, djur och människor. Sjukdomar orsakade av virus kallas viroser. Det finns minst 600 virus som kan infektera människor. Virus som infekterar bakterier kallas bakteriofager.

Teori 2: Afte orsakas av en bakterie

Om Afteblåsorna orsakas av en bakterie så borde det gå att behandla dem med antibiotika.

Enligt tandvardsguiden.com talar mycket för att en bakterie i munhålans normalflora aktiverar immunförsvarscellerna. Immunförsvaret utgörs av vita blodkroppar som kallas lymfocyter och dessa gör ett misstag när de skall skilja på ”vän och fiende” och attackerar också vävnaden i slemhinnan. Cellerna frisätter ett ämne, s.k. cytokiner, som snabbt åstadkommer ett smärtsamt sår.

Primavi – Bakterie?
”Det har visserligen diskuterats om en bakterie, Streptokockus sanguis, har betydelse för uppkomsten, men denna finns i vår normalflora. Förmodligen riktar sig kroppens immunförsvar mot denna bakterie, med de karaktäristiska och smärtsamma såren som följd.”

KORT BESKRIVNING
Bakterier
Förekommer rikligt i de flesta miljöer och förökar sig genom delning. De spelar en mycket viktig roll i den kemiska omsättningen i naturen men kan också framkalla sjukdomar, dels genom bildning av gifter (toxiner), dels genom att reta den insjuknandes immunförsvar.

Antibiotika
Av vissa organismer (särskilt svampar och bakterier) bildade, eller syntetiskt framställda ämnen, som verkar hämmande eller dödande på mikroorganismer, dock inte virus. Antibiotika har mycket stor betydelse inom medicinen.

Teori 3: Afte orsakas av immunförsvaret angriper vävnaden

Detta teori är intressant. Om det är så att immunförsvaret angriper vävnaden genom ett misstag så kan mycket väl en infektion i kroppen öka denna risk. Detta är också vad som händer vid allergier och vid exempelvis diabetes.

Landstinget Halland – Immunförsvaret angriper vävnaden?
”Afte kan betraktas som en autoimmun (att det egna immunförsvaret felaktigt angriper kroppens egen vävnad) avstötningsreaktion av epitel (vävnad som täcker kroppens ytor), vars lokalisation är vanligast i rörlig slemhinna (Afte förekommer nästan aldrig i hårda gommen).”

Praktisk medicin – Autoimmun process?
”Etiologi okänd. Mest troligt är autoimmun process som aktiveras när individen har ett nedsatt allmäntillstånd (infektion etc).”

Utbildningsradion – Immunförsvaret angriper vävnaden?
”Ingen vet säkert varför de dyker upp, men det kan bero på att immunförsvaret gör ”fel”. Immunförsvaret består av vita blodkroppar som attackerar kroppens fiender. Och ibland tar de fel på vän och fiende och attackerar den egna vävnaden. Så Afte kan bero på att en bakterie i munhålan sätter igång immunförsvaret som missar målet och ger sig på slemhinnan istället.”

Jag har läst om flera personer som tar upp just färska tomater som en utlösande faktor men också mjölkprodukter. Kan det vara så att Afte är ett resultat av födoämnesallergi? Det sägs också att Afte ofta är som värst när man är ung och att det sedan ofta försvinner, detta är samma sak med allergi.

Den nya medicinen Aftasol är en medicin som verkar mot allergiska reaktioner. Jag har hitills bara hört positivt om denna medicin.

Wikipedia – Allergier?
”Orsaken till Afte är fortfarande oklar, men kan ha samband med födoämnesallergier. En försvagning av immunförsvaret hos en person kan direkt leda till Afte, liksom stress samt hormonella förändringar. Ibland kan vissa sjukdomar förekomma tillståndet, såsom Crohns sjukdom, atrofisk gastrit med vitaminB12-brist, celiaki, järnbrist och andra mineralbrister. Selen är ytterligare en mineral där brist är vanlig, speciellt bland barn, och som inte bara kan orsaka växtvärk utan även Afte.”

Helhetsdoktorn – Virus eller allergier?
”Afte är små sår i munslemhinnan på eller nära tungan. De orsakas sannolikt av virus men det kan finnas ett samband med födoämnesallergier också.”

Allergi eller överkänslighet innebär att kroppens immunförsvar reagerar på vanligt förekommande och ofarliga ämnen som om de var ett hot. En allergisk reaktion uttrycker sig ofta i svullnad, rodnad, klåda men även andningssvårigheter kan förekomma (t.ex. vid astma). Forskning har kunnat koppla ihop en speciell gen med benägenhet att utveckla allergier, med andra ord finns en ärftlig komponent.

Vitaminbrist

Medicallink – Vitaminbrist?
”Fortfarande vet man inte säkert varför de uppstår, förutom att viss vitaminbrist och speciella sjukdomar kan vara bidragande.”

Vissa sjukdomar och mineralbrister kan ge blåsor

Ibland kan vissa sjukdomar förekomma tillståndet, såsom Crohns sjukdom, atrofisk gastrit med vitaminB12-brist, celiaki, järnbrist och andra mineralbrister. Selen är ytterligare ett mineral där brist är vanlig, speciellt bland barn, och som inte bara kan orsaka växtvärk utan även Afte.

Vid vissa kroniska sjukdomar uppkommer också aftösa förändringar, t.ex. vid HIV, Crohns sjukdom, ulcerös colit, B12 brist, järnbrist, glutenintolerans m.fl.

Kvicksilver?

Jag har stött på teorin, att Afte skulle ha med kvicksilveröverkänslighet att göra, vid ett par tillfällen. Jag har dock inte hittat någon säker information kring detta.

Inte smittsamt, men ärftligt?

Afte är inte smittsamt. Det har visserligen diskuterats om en bakterie, Streptococcus sanguis, har betydelse för uppkomsten, men denna finns i vår normalflora. Kanske riktar sig kroppens immunförsvar mot denna bakterie, med de karaktäristiska och smärtsamma såren som följd. Både min mor och mina bröder får dessa blåsor och därför antar jag att det är ärftligt.