Afte är sår blåsor i munhålan som sakta växer, brister för att sedan utvecklas till kraterlika, ofta mycket smärtsamma sår. Själva blåsan märker man sällan eftersom blåsan spricker i ett tidigt stadium. På tandvardsguiden.com menar man att angreppet är så häftigt att något blåsstadium inte förekommer. Dessa blåsor smittar inte. Aphthae, afte, härstammar från grekiskan och betyder ”sår”. Afte kan också benämnas (RAS) Recidiverande aftös stomatit. Med recidiverande menas att blåsorna är återkommande.

Typiskt för afte är att:

 • Afte smittar ej
 • Afte sitter innuti munnen
 • Afte visar sig oftast som kratrar/sår trots att det kallas blåsor
 • Afte drabbar 1 av 5 (och är ofta återkommande)
 • Afte kan ej botas
 • Afte kan lindras
 • Afte gör mycket ont
 • Afte uppkommer ofta vid skador i munnen eller vid nedsatt immunförsvar
 • Afte är en gåta, ingen vet riktigt vad det beror på

Tre olika typer av Afte

 • Minor afte
  1-4 blåsor mindre än 10 mm i diameter. Central liten oval grundning med vit/gul fyllning omgiven av en röd ring. Läker spontant på 7-10 dagar utan ärrbildning. Små aftösa sår förekommer särskilt hos personer i åldern 10–40 år och svarar för ca. 85% av fallen.
 • Major afte
  Blåsor som är större än 10 mm framförallt i svalget, mjuka gommen, läppar. Kan kvarstå i flera månader och läker ofta med ärr. 10%, kan bli ända upp till 30 mm i diameter och ibland finns ett par sår samtidigt.
 • Herpetiforma ulcerationer
  Multipla (20-100) blåsor 1-2 mm i diameter, kan förena sig till större irreguljära slemhinneförändringar. Förekommer som 20–100 millimeterstora sår. Ofta under tungan eller i munbotten. Detta är den ovanligaste formen och svarar för ungefär 5% av fallen.

Andra sjukdomar kan ge aftösa sår

Det finns flera sjukdomstillstånd med snarlika sårbildningar i munnen. Sår hos unga individer kan återspegla sjukdomar i mag-tarmkanalen som t ex ulcerös colit eller Mb Crohn. Även patienter med födoämnesallergier kan drabbas och ca. 5% av glutenöverkänsliga patienter har sår som liknar aftös stomatit. Behçets syndrom inkluderar en ovanlig form av RAS, med aftösa sår i både den orala och genitala slemhinnan.

Blåsans utseende

Såren har ett vitt/gult täcke och en röd zon runt om. Blåsorna förändras också under tiden man har dem. De är först små och växer sedan, ibland kan själva kratern vara djup och smärtar då också mer. Färgen varierar också från bara något mörkare till riktigt mörkrött. Blåsorna kan också blöda.

Flera blåsor som sitter nära varandra kan också smälta samman och bli till en större.

Blåsornas förändning som sker från att de kommer till att de försvinner är naturlig. Det jag upplever är att de också förändras tvärt när man intar vissa livsmedel eller använder viss medicin. De kan till exempel bli mer röda och till och med börja blöda (ofta ökar smärtan då). Mer om det under ”Osmotiskt tryck – orsaken till den värsta smärtan?”.

Förekomst

Blåsorna kan förekomma i hela munnen, även i gommen och på tungan. Jag har även haft blåsor långt ner i halsen. Afte kan ej förekomma utanför munnen.

 • Afte drabbar ca. 20 % av befolkningen och ca. 14-15% är kroniker. På websidan www.emedicinehealth.com står det att 30-85% av invånarna i USA någon gång drabbas av Afte.
 • Man räknar med totalt 0,3 förekomster/år/invånare vilket innebär 2,7 miljoner förekomster/år i ett land med nio miljoner invånare.
 • Såren varar ofta mellan 4-10 dagar innan de självläker.
 • Afte drabbar ofta barn.
 • Afte drabbar oftare kvinnor än män.

Läkningen

Läkningstiden för ett Afte är ungefär 4-10 dagar. Forskning visar också att sår i munnen läker fortare för män.

Afte i halsen

Jag har haft Afte i halsen flera gånger och det är väldigt besvärligt. Det är svårt att svälja och nästan omöjligt att äta. Jag tror inte att det är så vanligt med blåsor i halsen, åtminstone inte stora blåsor. När det gäller dessa blåsor så är de ofta svåra att bedöva med salva. Det jag brukar göra är att ta en värktablett samt äta glass – vilket lindrar för studen.

Afte hos barn

Läs om Afte hos barn, här!

Kort information om övriga blåsor och sår i munnen

Herpes
Beror på virus. Vanligtvis uppkommer Herpes på utsidan av munnen men det kan även förekomma innuti munnen. Blåsorna sitter tätt tillsammans i grupper. Herpes är smittsamt.

Höstblåsor
Höstblåsor är en sjukdom som kan orsaka epidemier bland barn på hösten. Blåsorna sitter i munnen men kan också komma runt munnen och på händerna, fötterna och ibland på skinkorna. Det är en ofarlig sjukdom som går över inom ungefär en vecka. Höstblåsor är smittsamt.

Mucocele
Mucocele är en typ av “blåsbildning” som består av att någon salivkörtel som finns i slemhinnan blivit vidgad och att det i vidgningen samlas saliv under slemhinnan. Den förändringen kan komma och gå genom att saliven ibland “töms” ut.

Fordyces spot
En ansamling av talg i slemhinnan. Det är en medfödd förändring och finns därför ständigt på plats.

Oral lichen planus
OLP är en vanlig förändring i munnens slemhinna. OLP gör att munslemhinnan blir inflammerad, förtunnad och ibland sårig. Förändringen är ofarlig, men det kan kännas obehagligt när man äter frukt, starkt kryddad mat eller dricker något varmt. Även viss tandkräm kan ge besvär.

Diagnos

Diagnosen är ofta enkel att ställa och sätts på patientens berättelse om symptomen samt hur blåsorna ser ut. Specifika test saknas. Man tar ofta laboratorieprov på Hb, antal vita blodkroppar, differentialräkning av vita blodkroppar samt olika mått på röda blodkroppar. Ofta undersöks järnstatus och vitamin B12 i serum för att utesluta vissa systemsjukdomar. Prov på blåsornas vävnad (biopsi) tas sällan.