Har helt plötsligt fått dessa blåsor/utslag i halsen. Aldrig under 30år haft något liknande.
Har för övrigt ätit omprazol och slutat med nikotin.
Är det en känd faktor att sluta med nikotin kan vara en utlösande faktor för Afte?
Samtidigt har ju inte magen något naturligt skydd av infektioner medan man äter omeprazol, detta då upp till 95% av magsyran försvinner. Är även yrsel ett vanligt symptom vid afte?
Har nu haft dessa blåsor i över 3v, dessa första blåsor har försvunnit för att sedan på väg att blossa upp på nytt igen..

Som sagt känner mig inte alls förkyld i övrigt, förutom den konstanta yrseln.
Man blir ju rätt less, brukar träna 4-5 dagar/vecka. Har dock ingen vetskap om man kan träna som vanligt vid afte. Detta är ju mera som en halsinfektion och finns ju ev risk med hjärtmuskel inflammation etc? Det som är mest frustrerande är ju att det inte finns något som kan påvisa vad skiten är.

En fördel är ju att det är en billig deff/bantning.. Gör ju så fruktansvärt ont att det inte går att äta annat än typ fil.