Aftefrågan är verkligen svårbemästrad men eftersom trenden tycks vara att fler och fler drabbas så går det inte att ge upp. Jag har en delvis ny hypotes att presentera, poängteras bör att det endast är det; en hypotes. Min då och då återkommande migrän gav mig uppslaget. Migränen (med aura) verkar utlösas av tre grundfaktorer; en infektion, stress (anstängning) samt en utlösande faktor i form av starkt ljus, bildflimmer eller ett födoämne man reagerar på. Intressant i sammanhanget är att migränen uteblir om en eller två av dessa tre indikatorer saknas. Jämför med förbränning; elden slocknar om syre, värme eller det brännbara materialet tas bort. Kan en sådan här “3-faktor-teori” tillämpas på afte?

Det har inte gått att “ringa in” orsaken till afte, olika personer uppger olika skäl till utbrottet. När jag fick höra talas om “må-bra-hormonet” oxytocin så funderade jag på om det kunde finnas en relation till afte på något vis. Kanske! Oxytocin bildas naturligt i kroppen när vi är i ett harmoniskt socialt sammanhang, när vi får kramar och pussar och har ett berikande umgänge med andra. Stress, i olika former, dränerar våra nivåer av oxytocin. Med sjunkande oxytocinnivåer påverkas immunsystemet på ett negativt sätt, det finns alltså ett direkt samband här. För att återgå till 3-faktor-teorin så skulle följande indikatorer samverka för att utlösa ett afteutbrott; stress, en infektion samt ett utlösande födoämne.

Afte 3-faktor-teorin

Jag tror fortfarande att grundproblemet med afte består i bakterien Helicobacter Pylori. Bakterien begränsar sig inte till magsäcken utan slår sig ner i vilka slemhinnor som helst där den får fäste. Det är en mycket svårbehandlad infektion eftersom bakterien “gömmer sig” i slemhinnan där den ofta undgår läkemedel av olika slag. Det finns antibiotika som är verksam men bakterien förekommer i minst halva populationen av människor. Återfall kan förväntas men man kan inte använda antibiotika var och varannan dag, problemet måste tacklas på ett annat sätt. Kanske kan man påverka en av de tre faktorerna som förmodas ge upphov till aften. De utlösande ämnena känner vi; vin, choklad, citrus, tomater, gluten etc. Där kan man möjligtvis göra något på individuell basis, men svårigheterna är många. Den andra faktorn är infektioner; inte så mycket att göra där för influensor, kräksjukor m.m. har tyvärr blivit vardag året om. Återstår den tredje faktorn; stress. Detta går kanske att påverka:

Vi kan inte styra den yttre stressen, saker och ting händer i våra liv och vi påverkas medvetet eller omedvetet. Emellertid skulle man kunna tillföra kroppen oxytocin, regelbundet eller vid vissa kritiska skeden. Men vet vi egentligen om att vi är stressade i ett tidigt skede? Symtomen (som afte) smyger sig ofta på oss och när vi börjar ana oråd så är olyckan redan framme. Och finns det ens några tillgängliga preparat innehållande oxytocin på marknaden? Nix, den dörren verkar vara helt stängd. Det har funnits preparat med oxytocin men utan tillgång till recept och kunniga läkare så lär gemene man inte komma åt dem. Dock återstår ett litet halmstrå av hopp i form av – hallonblad! Helt vanliga hallonblad har höga halter av oxytocin och även andra ämnen som inverkar gynnsamt på immunsystemet. Obs! Gravida bör undvika hallonblad, det är endast i förlossningens slutstadier som medlet traditionellt har andvänts.

Så kan te gjort på hallonblad förebygga afte eller lindra redan uppkommen afte? Ingen aning, ärligt talat. 3-faktor-teorin är en hypotes som i högsta grad återstår att bevisa.