Läste någonstans att eventuell alkohol i kroppen måste förbrännas först innan maten kan spjälkas och absorberas på ett effektivt sätt. Det skulle med andra ord kunna finnas ett samband mellan just alkoholkonsumtion och utbrott av afte. Kan det vara så att födoämnen som inte tas om hand direkt av nedbrytande enzymer, av kroppen uppfattas som främmande substans, varvid autoimmuna reaktioner uppkommer? Kinesisk medicin talar också ibland om “låg temperatur” såsom ett problem vid matsmältning. Alkoholen skulle möjligen kunna vara en sådan substans som inverkar negativt på förbränningen av mat och ger upphov till för låg magtemperatur, med konsekvenser som följd, däribland möjligen afte.

Det vore mycket värdefullt med feedback i den här frågan från personer som är nykterister (och som är sparsamma med intaget av socker). Drabbas ni någonsin av afte, trots ert val att inte dricka alkohol? Om det är väldigt få nykterister som samtidigt lider av återkommande afte så kan man kanske dra värdefulla slutsatser av detta faktum. I något inlägg i den här bloggen så hävdade signaturen “Seb” ett klart samband mellan för stort intag av alkohol och utbrott av afte, 2-4 dagar efter intaget. Lämna gärna era synpunkter som kommentarer till den här tråden, särskilt värdefullt är då förstås erfarenheter från personer som inte alls nyttjar alkohol. Det är verkligen dags för ett genombrott i aftefrågan och alla uppslag bör granskas.